Legnica panorama
odswież jesli brak obrazu

Czy wiesz że Legnicki Zamek to.....

Szczegóły

…jedna z pierwszych murowanych warowni na ziemiach polskich? Został wybudowany w końcu XII w. na terenie dawnego grodu  piastowskiego w czasach panowania księcia śląskiego Henryka Brodatego. Ale Legnica to nie tylko zamek, to również wiele innych ciekawych zabytków…..

www.zabytki.legnica.eu

Egzotyczne wakacje
menu
menu