Łowicz Nowy Rynek
odswież jesli brak obrazu

Zapraszamy do Łowicza

Szczegóły

Łowicz to jedno z najstarszych miast w Polsce. We wczesnym średniowieczu znajdował się tu drewniany gród obronny, strzegący przeprawy przez bagnistą dolinę Bzury. Z czasem przy grodzie powstała osada targowa, skąd książęta mazowieccy wyprawiali się na zwierzynę w okoliczne puszcze. Od charakteru osady i słowa „łowy” wywodzi się nazwa miasta: Łowicz. Najstarsza wzmianka o Łowiczu pochodzi z bulli papieża Innocentego II z 7 lipca 1136 r. W XIII w. powstała kasztelania, później obszar ten nosił nazwę Księstwo Łowickie. W okresie XII-XVIII w. Łowicz był własnością rezydencjonalną arcybiskupów gnieźnieńskich. Prawa miejskie otrzymał przed 1298 r. Łowicz to miasto o charakterze turystycznym, w którym znajduje się wiele cennych i atrakcyjnych obiektów historycznych, pomników, i cmentarzy.

Nowy Rynek zachował swój średniowieczny układ urbanistyczny. Posiada bardzo rzadko spotykany układ trójkąta, co wyróżnia go spośród innych placów. Został utrwalony m.in.  na rycinie Georga Brauna i Hogenberga w dziele „Civitates Orbis Terrarum” z pocz. XVII w.  Kamieniczki znajdujące się przy rynku  pochodzą z XVI i XVII w. Część z nich została przebudowana w XVIII i XIX w.  Na środku rynku stał niegdyś drewniany ratusz ustanowiony przywilejem arcybiskupa Wincentego Kota z 1443 r. Następnie pobudowano późnogotycki ratusz murowany z pięciokondygnacyjną wieżą, wzniesiony w 1539 r. Na wieży czuwał nad miastem trębacz „i za każdym wyliczeniem godzin na zegarze zamkowym dawał znak przez trąbienie, iż stróżuje”. Nowomiejski ratusz stanowił świadectwo zamożności i kultury umysłowej Łowicza, który pod rządami prymasów przeżywał swój najlepszy okres dziejów. W 1648 r. wieża z ciężkim ołowianym dachem runęła, niszcząc budynek ratusza. Według legendy katastrofę przypisuje się kobiecie, która kilka dni wcześniej została spalona na stosie za czynienie czarów. Przez wieki rynek pełnił funkcję targowiska miejskiego, a odchodzące od niego ulice stanowiły zaplecze targowe w formie kramów rzemieślniczych (ul. Zduńska, Bielawska i Piotrkowska – obecnie Stanisławskiego) i jatek rzeźniczych (ul. Nowomiejska – obecnie Kozia). W czasie II wojny światowej południowa pierzeja rynku uległa zniszczeniu, a część rynku została włączona do getta (1940-1941). Po wojnie plac pełnił ponownie rolę targowiska miejskiego – głównego placu handlowego Łowicza. W latach 50-tych XX w. został zrekultywowany i przekształcono go w park miejski z fontanną. Prowadzone w latach 90-tych prace wykopaliskowe doprowadziły do dewastacji rynku. Zlikwidowano wówczas fontannę, rozebrano nawierzchnię i ciągi komunikacyjne. W latach 2005-2006 przeprowadzono rewitalizację Nowego Rynku. W 2007 r. Nowy Rynek w Łowiczu otrzymał prestiżową nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich w kategorii „Zrewitalizowana przestrzeń publiczna”. Obecnie zdobi go fontanna, która w nocy mieni się kolorami z racji specjalnego podświetlenia. Odtworzono i uwidoczniono w kostce brukowej również układ fundamentów dawnego renesansowego ratusza. W części północnej placu znajduje się odrestaurowany pomnik ku czci Powstańców 1863 r. Na rynku organizowane są liczne imprezy miejskie i wystawy czasowe. 

 

www.lowicz.euWięcej ciekawych informacji o Łowiczu znajdziemy tutaj

menu
menu