Bociany-Jasień
odswież jesli brak obrazu

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Jasienia JASIENIAKI

Szczegóły

Cele naszego Stowarzyszenia:

- aktywizacja, integracja i rozwój społeczności lokalnej;

- działalność edukacyjna;

- promocja zdrowia;

- promocja sportu i turystyki;

- promocja kultury i sztuki;

- ochrona środowiska naturalnego;

- ochrona dóbr kultury i tradycji;

- poprawa walorów estetycznych regionu.

https://www.facebook.com/stowarzyszenieJasieniakimenu
menu