Supraśl Pałac Buchholtza
odswież jesli brak obrazu

Supraśl - jedno z najładniejszych miast....

Szczegóły

Uzdrowisko Supraśl

Supraśl, to perła  Puszczy Knyszyńskiej. Niezwykle atrakcyjny zakątek mający ponad 500-letnią tradycję, która złotymi zgłoskami wpisała się w historię Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Aż chce się tu ciągle powracać i odkrywać jego tajemnice...

Jak opisać to miasteczko w kilku słowach? Jako zagubione w sercu Lasów Puszczy Knyszyńskiej pogranicze wielu kultur, narodowości i religii. Tylko tu odnajdziemy zaciszne drewniane wsie z drewnianymi kościołami, cerkwiami i kapliczkami wiszącymi na wiekowych sosnach. Największym bogactwem tego terenu są tu ludzie: Polacy, Białorusini, Rosjanie, Tatarzy, potomkowie Żydów i Niemców. Wyznawcy katolicyzmu, prawosławia, judaizmu czy protestantyzmu. 

Licznie przybywają tu turyści wabieni doskonałą bazę turystyczną, krajobrazem kulturowym i zabytkami oraz bogatą florą i fauną Puszczy Knyszyńskiej i niezwykle urokliwą doliną rzeki Supraśl. Wraz ze swoimi dopływami tworzy ona układ półwyspu ze wzniesieniem, na którym usytuowany jest Klasztor Męski Zwiastowania N.M.P. To od niego zaczęła się historia Supraśla. Legenda głosi, że mnisi z pobliskiego Gródka, po kilkudniowych modłach “puścili” z biegiem rzeki Supraśl drewniany krzyż, prosząc aby zatrzymał się w miejscu, które będzie najlepiej nadawało się na lokalizację ich nowego klasztoru. I tak w 1500 roku narodziła się historia Supraśla.

Zagłębie zabytków

Ale Supraśl to nie tylko przepiękny Monastyr. To również liczne zabytki: Pałac Buchholtzów (obecnie Liceum Plastyczne) z zabudowaniami: stajnią, wozownią, stróżówką oraz zachowanymi fragmentami parku secesyjnego – jednego z nielicznych w tej części Polski,  Dom Ogrodnika zwany również Starą Pocztą, kościół katolicki p.w. Świętej Trójcy, neogotycki kościół  p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, Ratusz Miejski, dawna siedziba żeńskiej szkoły, gdzie w czasach zaborów prowadzono tajne lekcje nauczania języka polskiego, czy unikalny przykład drewnianego modernizmu – Dom Ludowy. Spacerując uliczkami Supraśla warto też odwiedzić Dom Kleina obecną siedzibę Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, który w XIX wieku służył jako dom administratora fabryki włókienniczej Buchholzów oraz siedzibą Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego – dawny Biały Dworek – wybudowany w 1822 r. przez ostatniego unickiego hierarchę z Supraśla, biskupa Leona Ludwika Jaworowskiego.
Wzdłuż ulicy 3-go Maja stoją sędziwe drewniane ”Domy Tkaczy”. Trudno uwierzyć, że w XIX wieku, miejscowość ta  była bardzo prężnie działającym ośrodkiem przemysłu włókienniczego. Po powstaniu listopadowym, w wyniku przesunięcia granicy celnej do Supraśla przeniesiono ze Zgierza i Łodzi kilka firm włókienniczych, właścicielami których byli m.in.: Adolf Buchholtz, Wilhelmem Fryderykiem Zachertem oraz fabrykanci z rodziny Altów, Aunertów i Jansenów. To dzięki budowie tych zakładów włókienniczych ukształtował sie wizerunek przemysłowego Supraśla, po których do czasów współczesnych pozostał nienaruszony układ urbanistyczny miasteczka, założenia parkowo-ogrodowe, świątynie różnych wyznań oraz liczne mieszkania fabrykantów i robotników, takich jak Pałac Buchholtza, Domy Tkaczy.

Unikalny mikrokilmat

Walory ekologiczne miasta, czystość powietrza, brak ośrodków przemysłowych i wyjątkowy mikroklimat sprawiają, że Supraśl jest obszarem Zielonych Płuc Polski i zarazem jednym z najmłodszych polskich uzdrowisk.
Już przed II wojną światową zauważono wyjątkowo sprzyjający mikroklimat Supraśla. Pionierem tradycji uzdrowiskowych w tym regionie był dr Lewitto - założyciel sanatorium 1924 r. wybudowano Sanatorium Złotego Krzyża dla cierpiących na gruźlicę,. Jego dzieło kontynuował prof. W.Sławiński, który stał się prekursorem starań miasta o status uzdrowiska, które otrzymało dopiero 28 grudnia 2001 roku.
Odkryte i przebadane złoża borowin są określone jako jedne z najlepszych pokładów w Polsce.

Od września 2017r. funkcjonuje tu jedyny na Podlasiu szpital uzdrowiskowy Tradycje uzdrowiskowe i letniskowe sięgają czasów międzywojnia, kiedy w   utrzymywane przez Stowarzyszenie Urzędników Państwowych. Balsamiczne powietrze okazało się mieć zbawienny wpływ  dla chorych na płuca i dla rekonwalescentów po zawałach serca. Położenie geograficzne Supraśla, w szczególności jego stref uzdrowiskowych w warunkach kształtowanych przez klimat nizinny powodują, że uzdrowisko to nadaje się do prowadzenia kierunków klimatoterapii w zakresie helioterapii, aeroterapii i kinezyterapii.

Miejscowość ta ma swoje “czarne złoto”. To złoża borowin posiadających niezwykłe właściwości lecznicze. Dlatego też Supraśl od 2002 roku może się poszczycić status Uzdrowiska nizinnego, klimatycznego, borowinowego. Unikatowość budującego się uzdrowiska Supraśl polega na „pełnym wykorzystaniu” lasu do celów leczniczych oraz rekreacyjnych.

W oparciu o udokumentowane właściwości lecznicze naturalnych surowców i właściwości lecznicze klimatu Minister Zdrowia ustalił dla Uzdrowiska Supraśl następujące kierunki lecznicze: choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, choroby kardiologiczne, choroby ortopedyczno- urazowe, choroby reumatologiczne.

Dbając o estetykę uzdrowiska oraz budowę infrastruktury uzdrowiskowej miasta samorząd dokłada wszelkich starań aby wyposażyć uzdrowisko w nowoczesną urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego i infrastrukturę turystyczną. W chwili obecnej w uzdrowisku funkcjonuje szpital uzdrowiskowy, sanatorium przyrodolecznicze oraz trzy hotele SPA o standardzie trzygwiazdkowym.

www.suprasl.pl

 menu
menu