Bryzgiel-stanica-j.Wigry
odswież jesli brak obrazu

Wigierski Park Narodowy

Szczegóły

Jezioro Wigry, o krętej linii brzegowej, z wieloma większymi i mniejszymi zatokami, wyspami i płyciznami dzielącymi głębiny, jest zbiornikiem, którego poszczególne części różnią się właściwościami wód oraz zespołami zamieszkujących je organizmów wodnych.

Wigierski Park Narodowy odróżnia od innych parków narodowych ogromna różnorodność ekosystemów wodnych. Łącznie zajmują one obszar 2732 ha, to jest 18% powierzchni parku

Lasy Wigierskiego Parku Narodowego to północny fragment Puszczy Augustowskiej, która jest największym zwartym kompleksem leśnym w Polsce, a wraz z lasami Litwy i Białorusi tworzy największy obszar lasów na Niżu Europejskim, pokrywający prawie 3000 km².

 

Wigierski Park Narodowy zaprasza                                            www.wigry.org.pl

Zapraszamy do Muzeum Wigier                               www.wigry.org.pl/mw/index.php

Powiązane kamerkimenu
menu