Rzeszów-Rynek
odswież jesli brak obrazu

Zobacz ciekawe widoki z pozostałych kilkunastu kamer w Rzeszowie....

Szczegóły

Lubimy nasze miasto i dlatego zainstalowalismy juz ponad 15 kamer, aby dzielić sie z Wami widokami z ciekawych miejsc Rzeszowa. Zapraszamy do ogladania-zapraszamy do odwiedzin!

www.kamery-rzeszow.plRzeszów

Rzeszów to ok 200 tysięczne, prężnie rozwijające się miasto będące stolicą Podkarpacia. Prawa miejskie otrzymało  od króla Polski Kazimierza III Wielkiego  19 stycznia 1354 roku, było to nadanie na prawie magdeburskim a dokument sporządził kanclerz krakowski Zbigniew. Przywilej lokacyjny pozwalał min. na budowę fortyfikacji obronnych, na pobieranie cła oraz na karanie przestępców. W XV wieku miasto zostało zniszczone najpierw w 1427 roku przez wielki pożar a następnie w 1458 przez najazd Włochów i Tatarów.  Tatarzy jeszcze raz najechali miasto w roku 1502. Po odbudowie przyznano miastu wiele przywilejów co wpłynęło na jego szybki rozwój i  rozwinięcie administracji. W 1591 roku został wzniesiony ratusz a w 1600 roku rozpoczęła się budowa zamku. Miasto zostało ufortyfikowane, dokonano tego w roku 1627 jednym z elementów tych działań była budowa w latach 1610-1629 warownego klasztoru i kościoła oo. Bernardynów.  W następnych wiekach miasto intensywnie się rozwijało a w czasie zaborów znalazło się w zaborze austriackim. Po odzyskaniu niepodległości  miasto wróciło do Polski. W okresie międzywojennym miasto znalazło się w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Rzeszów został wyzwolony  2 sierpnia 1944 roku.

Po wojnie nastąpiła odbudowa i dynamiczny rozwój miasta który trwa do dziś. Miasto było i jest min. prężnym ośrodkiem przemysłu lotniczego nazywanym często „Doliną Lotniczą”.

Rzeszów kamera na rynek

Posiadający kształt czworoboku Rynek w obecnej formie pochodzi z XIX wieku, co jest skutkiem pożaru jaki miał miejsce w 1842 roku. Zabudowa została ukształtowana na przełomie wieków XIX i XX. W dużej części budynki posiadają dwa poziomy piwnic, sięgające nawet do 12 metrów w głąb ziemi co w połączeniu z wydrążonymi w celach obronnych tunelami stanowiło  rozległą sieć podziemnych chodników.  Obecnie udostępniono do zwiedzania blisko 400 metrową podziemną trasę turystyczną, która jest bardzo popularną atrakcją miasta. Podgląd na rynek zapewnia zainstalowana tam kamera Rzeszów to bardzo interesujące miasto i posiada jeszcze wiele innych ciekawych miejsc wartych odwiedzenia.

Rzeszów atrakcje

Najstarszym zabytkiem miasta jest znajdujący się na starym mieście Kościół św. Wojciecha i Stanisława. Kościół na przestrzeni wieków był odbudowywany i rozbudowywany, najstarsza jego część  czyli gotyckie kamienno-ceglane prezbiterium pochodzi  z XV wieku, charakterystyczną  wysoką na 30,5 metra barokową dzwonnicę zaś dobudowano w połowie XVIII wieku. Kościół jest trójnawowy z gotyckim prezbiterium oraz Gotycko-barokową nawą główną. W barokowych dobudówkach znajdują się kaplice. Bardzo bogato zdobione wnętrze kościoła pochodzi z XVIII wieku.  Ołtarz główny wykonano w 1730 roku. Barokowe ołtarze boczne oraz rokokowa ambona , również pochodzą z XVIII wieku.

Zachować w pamięci piękno tego obiektu na pewno pozwoli nam kamera Rzeszów to także starówka a w jej granicach znajduje się kolejny cenny zabytek. To Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wraz z przylegającym domem zakonnym oo. Bernardynów. Kościół ufundowany przez Mikołaja Spytka Ligęze i wybudowany w latach 1610-1629, miał pełnić funkcję rodowego mauzoleum Ligęzów oraz stanowić budowlę obronną. Opiekę nad nową świątynią Ligęza uroczyście powierzył 25 marca 1629 roku braciom bernardynom. Kościół wybudowano w stylu renesansu połączonego ze wczesnym barokiem, wnętrze zaś wykonano w stylu rokoka. W prezbiterium znajdują się pochodzące sprzed 1637 roku pomniki grobowe członków rodu Ligęzów tworzące mauzoleum rodowe. Wykonane z alabastru naturalnej wielkości figury, przedstawiają osiem najwybitniejszych postaci tego rodu.

Bardzo charakterystycznym zabytkiem Rzeszowa jest Zamek. Obecny został wybudowany w latach 1902-1906 na miejscu zburzonego Zamku Lubomirskich.  Z poprzedniej budowli zachowano tylko wieże z bramą która rozbudowano  oraz bastionowe fortyfikacje. Pierwotnie planowano tylko przeprowadzić remont zamku, lecz ze względu na jego bardzo zły stan zdecydowano jednak o wyburzeniu.  Odbudowano go na planie zbliżonym do historycznego prostokątnego obrysu. W projekcie nawiązano do historycznych grafik przedstawiających  formę zamku z XVIII wieku. Budynek po wybudowaniu miał pełnić rolę sądu i z uwzględnieniem pełnienia tej funkcji został zaprojektowany.

Nieopodal zamku znajduje się Letni Pałac Lubomirskich. Powstała w latach 90 XVII wieku późnobarokowa rezydencja należy do najcenniejszych obiektów architektonicznych miasta.  Pałacyk był kilkukrotnie przebudowywany, ostatni raz w 1904 roku. Budynek jest trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem i wybudowano go na planie litery H. Obecnie w pałacu siedzibę ma Okręgowa Izba lekarska.

Jeżeli myślimy o wyjeździe we wschodnie rejony naszego kraju, to na pewno uwzględnić na naszej trasie Rzeszów Kamera podczas takiego wyjazdu na pewno nam się bardzo przyda.

menu
menu