Szczecinek, pl.Wolności
odswież jesli brak obrazu

Telewizja Cyfrowa z dekoderem 4K w Gawex Media

Szczegóły

Gawex Media - dostawca Internetu i telewizji w technologii światłowodowej. Sprawdź naszą ofertę.

www.gawex.plSzczecinek

Szczecinek to ok. 40-sto tysięczne miasto na Pomorzu Zachodnim z historią sięgająca 1310 roku, kiedy to nadano mu prawa miejskie i nazwę Nowy Szczecin. Miasto miało być warownią strzegącą księstwo założyciela miasta, Warcisława IV przed ekspansją Marchii Brandenburskiej.  W Szczecinku na zamku odbył się w 1409 roku anty polski zjazd, na który to Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Urlyk von Jungingen oczekiwał deklaracji  od Świetobora I Szczecińskiego oraz Bogusława VIII Słupskiego o przystąpieniu po stronie Zakonu do wojny z Polską. Deklaracja została złożona ale podczas wojny do zakonu nie przystąpił żaden z nich.  W 1461 roku Szczecinek został spustoszony podczas najazdu wojsk polskich wraz ze wspomagającymi je tatarami. Dokonano tego aby podporządkować  Polsce i panującemu wtedy Kazimierzowi Jagiellończykowi, sprzymierzonego w tym czasie z Zakonem  księcia Eryka Pomorskiego.  Przez XVI wiek w mieście nie doszło do żadnych burzliwych wydarzeń i ten czas przebiegał pod znakiem stabilnego rozwoju miasta. Załamanie przyszło wraz z nadejściem wojny 30-sto letniej a dzieła zniszczenia dokonał dodatkowo panująca zaraza. Ponowny okres względnej prosperity rozpoczął się pod koniec XVIII wieku i trwał również przez wiek XIX, handlowano zbożem i drewnem nastąpił też rozwój tkactwa i sukiennictwa.  Ze względu na swoje położenie na przesmyku miedzy dwoma jeziorami i terenami podmokłymi, duże znaczenie dla miasta miało znaczne obniżenie poziomu wody w jeziorach Trzesiecko i Welimie. Operację przeprowadzono w latach 1780-1784 i spowodowało to uzyskanie nowych gruntów potrzebnych do rozwoju miasta. 

Rozwój miasta został zatrzymany podczas wojen napoleońskich, w 1807 roku Szczecinek zajęły wojska generała Tomasza Łubieńskiego i w następnych latach był on miejscem kwaterowania dziesiątek tysięcy żołnierzy. Z nastaniem końca tych wojen rozpoczął się kolejny okres rozwoju miasta.

Szczecinek stał się jednostką sądu okręgowego oraz siedzibą władz powiatu. Zniesienie pańszczyzny spowodowało znaczny napływ ludności wiejskiej i związany z tym rozwój budownictwa.  W roku 1878 uruchomiono pierwsze połączenie kolejowe, które stało się również impulsem do dalszego rozwoju miasta. W dalszych latach był to już znaczący węzeł komunikacyjny Pomorza.  W okresie międzywojennym doszło do militaryzacji miasta ponieważ wybudowano dwa duże kompleksy koszar oraz system umocnień który wszedł w skład kompleksu  Wału Pomorskiego. Miejscowość w tym okresie była również popularnym ośrodkiem turystycznym.

Szczecinek został zdobyty 27 lutego 1945 roku i z powodu tego że walki trwały tylko jeden dzień nie został mocno zniszczony. Zaczął się jego powojenny rozdział historii i rozwoju który trwa do dzisiaj.

Szczecinek kamera na Plac Wolności

Na głównym placu miasta czyli Placu Wolności zlokalizowany jest  pochodzący z 1852 roku Ratusz. Wybudowany  w stylu neogotyckim lecz z dużą ilością elementów neoromańskich  jest budynkiem charakterystycznym kolorystycznie bo wzniesiono go z czerwonej palonej cegły. Zaprojektowany na planie prostokąta, piętrowy budynek z charakterystyczną czworoboczną wieżą nad wejściem  z zegarem wykonanym w 1927 roku. Plac Wolności przeszedł gruntowny remont, zyskał min. nową nawierzchnię oraz iluminację. Możemy podziwiać go z zacisza domowego ponieważ  umożliwia nam to zainstalowana tam kamera Szczecinek może pochwalić się jeszcze innym ciekawym obiektem, a jest nim…

Szczecinek Zamek Książąt Pomorskich

Wzniesiony w XIV wieku na wyspie na jeziorze Trzesiecko, początkowo składał się tylko z jednego skrzydła, dziedziniec był otoczony murem a całość miała kształt prostokąta. Ze stałym lądem połączony był drewnianym mostem.  Po obniżeniu poziomu jeziora zamek znalazł się na półwyspie.

Zamek był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany min. w latach 1459-1474 dobudowano północne skrzydło. Obecnie w zamku ma siedzibę Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe. Z zamku roztacza się piękny widok na jezioro Trzesiecko i na wybudowany tam, charakterystyczny, półokrągły pomost, który znajduje się w zasięgu kamery Szczecinek to również inne ciekawe atrakcje

Szczecinek atrakcje

Atrakcją innego rodzaju jest na pewno wyciąg do nart wodnych na jeziorze Trzesiecko. Oddany do użytku w 2008 roku jest jednym z największych obiektów tego typu na Europie. Pięcioboczna trasa ma długość 1100 metrów po której narciarze poruszają się z maksymalną prędkością 60 km/h.  Najdłuższa prosta ma długość 320 metrów. Nowoczesne urządzenia wyciągowe dostarczyła niemiecka firma Rixsen z Dachau. Na śledzenie poczynań narciarzy wodnych i wakebordzistów pozwala skierowana na obiekt kamera Szczecinek jest miejscem wartym umieszczenia w planach turystycznych wyjazdów.

menu
menu