Legnica Rynek (1)
odswież jesli brak obrazu

Mała Moskwa znalazła swoje miejsce w Legnicy.....

Szczegóły

W czasach komunistycznych w Legnicy znajdował się  największy we wschodniej Europie garnizon wojsk radzieckich. Stacjonował tutaj sztab Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, dowództwo 4 Armii Lotniczej, Naczelne Dowództwo  Zachodniego Teatru Działań Strategicznych. Ze względu na tak dużą liczebność wojsk radzieckich miasto często nazywano Małą Moskwą.

www.portal.legnica.eu/sladami-malej-moskwy-9-22

Wakacje wrzesień i październik 2021
menu
menu