Łowicz-Stary Rynek
odswież jesli brak obrazu

Zapraszamy do Łowicza

Szczegóły

Łowicz to jedno z najstarszych miast w Polsce. We wczesnym średniowieczu znajdował się tu drewniany gród obronny, strzegący przeprawy przez bagnistą dolinę Bzury. Z czasem przy grodzie powstała osada targowa, skąd książęta mazowieccy wyprawiali się na zwierzynę w okoliczne puszcze. Od charakteru osady i słowa „łowy” wywodzi się nazwa miasta: Łowicz. Najstarsza wzmianka o Łowiczu pochodzi z bulli papieża Innocentego II z 7 lipca 1136 r. W XIII w. powstała kasztelania, później obszar ten nosił nazwę Księstwo Łowickie. W okresie XII-XVIII w. Łowicz był własnością rezydencjonalną arcybiskupów gnieźnieńskich. Prawa miejskie otrzymał przed 1298 r. Łowicz to miasto o charakterze turystycznym, w którym znajduje się wiele cennych i atrakcyjnych obiektów historycznych, pomników, i cmentarzy.

Stary Rynek to serca miasta. Zachowało się przy nim  wiele cennych zabytków architektury. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Mikołaja  (Mauzoleum 12 Prymasów Polski), klasycystyczny ratusz miejski, muzeum (w dawnym, barokowym Gmachu Seminariom Księży Misjonarzy), renesansowa kamienica rodziny Cebrowskich, kamienica „Napoleońska”, dawna dziekania oraz brama prymasowska. Rynek przez kilka stuleci pełnił funkcje handlowe. Od średniowiecza odbywały się na nim cotygodniowe targi  i doroczne słynne jarmarki. To również miejsce wydarzeń historycznych. 24-25 października 1790 r. na rynku Tadeusz Kościuszko zlustrował 9 Regiment Pieszy Koronny, a w 1806 r.  w jednej z kamienic zatrzymał się na postój Wielki Cesarz Francuzów Napoleon Bonaparte. W południowo zachodniej jego części stoją dwa pomniki. Jeden z 1927 roku poświęcony jest Synom Ziemi Łowickiej walczącym w bitwach na przestrzeni wieków. Drugi,  odsłonięty w 2000 roku upamiętnia wizytę Ojca świętego Jana Pawła II, który podczas jednej ze swoich pielgrzymek, dokładnie 14 czerwca 1999 r. przybył do Łowicza. Obecnie rynek jest miejscem licznych uroczystości kościelnych i miejskich. Szczególnie tętni życiem podczas wyjątkowej i kolorowej procesji Bożego Ciała, kiedy mieszkańcy zakładają na siebie ludowe stroje zwane „pasiakami”. Wyjątkowo muzycznie jest podczas Dni Łowicza i innych wydarzeń kulturalnych. 

 

www.lowicz.euŁowicz

Łowicz to niespełna 30 tysięczne miasto z bogatą historią, sięgającą roku 1136 z którego to pochodzi pierwsza o nim wzmianka . Prawa miejskie Łowicz otrzymał już przed 1298 rokiem. Miasto było ważnym ośrodkiem administracji  gospodarczej i kościelnej. Łowicz mocno ucierpiał podczas potopu szwedzkiego, kiedy to zniszczeniu uległa duża część miasta. Po tym wydarzeniu Łowicz już nie odzyskał dawnej świetności. Ważnym wydarzeniem było jednak uruchomienie w roku 1845 linii  kolejowej do Warszawy. Kolejne duże zniszczenia przyniosła  II wojna światowa, miasto było intensywnie bombardowane i ostrzeliwane od pierwszych jej dni, dodatkowo w tym rejonie miała miejsce największa bitwa podczas kampanii wrześniowej – Bitwa nad Bzurą. Połączone siły armii Pomorze i armii Poznań uderzyły na północne skrzydło Grupy Armii Południe, i zadały im dotkliwe straty, jednak w żadnym wypadku nie mogło to zmienić losów wojny obronnej, ponieważ Niemcy dysponowali ogromną przewaga  i po kilku dniach bitwy rozbiły wojska Polskie. Łowicz został wyzwolony 17 stycznia 1945 roku, i od tego momentu zaczął się jego powojenny rozwój.

Gospodarczo Łowicz najbardziej jest znany z przemysłu rolno-spożywczego, jest dużym ośrodkiem produkcji owocowo-warzywnej.W roku 1992 papież Jan Paweł II ustanowił diecezję łowicką ze stolicą w Łowiczu.

Ponieważ Łowicz jest jednym z najstarszych miast w kraju, na przestrzeni wieków powstało tu wiele ciekawych architektonicznie budynków, które na szczęście uniknęły zniszczenia podczas wojen i dziś stanowią jedne  z najciekawszych zespołów architektoniczno – urbanistycznych. Do rejestru zabytków wpisanych jest ponad 100 obiektów.

Kamera Łowicz – Stary Rynek

Stary Rynek w Łowiczu jest skupiskiem wielu atrakcji turystycznych, min. Znajduje się tutaj barokowa katedra pw. Wniebowzięcia  Najświętsze j Maryi  Panny i Świętego Mikołaja, która często jest nazywana Wawelem Mazowsza. Podniesiona w roku 1999 przez papieża Jana Pawła II do rangi bazyliki mniejszej, jest mauzoleum dwunastu prymasów  Polski. Na jednej z kamienic znajduje się tablica pamiątkowa informująca o tym, że  18 grudnia 1806 roku na kilkugodzinny odpoczynek zatrzymał się tutaj w drodze do Warszawy Napoleon I  Bonaparte, powracający po zwycięstwie pod Jeną i Aurstedt. (na Starym Rynku jest zainstalowana kamera)

Przy ulicy Pijarskiej znajduje się wybudowany w latach 1672-1680, barokowy kościół Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha, siedziba Ojców Pijarów. W kościele znajdują się piękne freski przypisywane włoskiemu malarzowi Michelangelo Palloniemu.

Łowicz kamera – Nowy Rynek

W Łowiczu znajduje się również  Nowy Rynek z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym-jeden z trzech w Europie rynek w kształcie trójkąta, otoczony ciekawymi kamienicami z XVIII i XIX w. Na tym rynku równiez jest zainstalowana kamera Łowicz ze wzgledu na kształt tego rynku zalicza sie do miast unikalnych w skali europejskiej.

Łowicz atrakcje

Łowicz to także miasto z wyraźnie wyodrębnioną kulturą lokalną. Składają się na nią gwara, rękodzieło , muzyka i taniec oraz ubiór. Stąd pochodzą sławne nie tylko w kraju wycinanki.

Tradycja sztuki ludowej jest stale kultywowana i wspierana, a jej liczne zbiory zgromadzono min. W Muzeum Miasta Łowicza oraz skansenie wsi  łowickiej w Maurzycach.

Łowicz ma także swoją aleję gwiazd. Jest to zlokalizowana na Starym Rynku Aleja Gwiazd Łowickich, która honoruje dokonania twórców ludowych.

W okolicach skansenu w Maurzycach, znajduje się pierwszy na świecie spawany most drogowy oddany do użytku w 1929 roku. Była to pionierska konstrukcja, ponieważ w ówczesnym czasie takie mosty wykonywano jako nitowane. Spawanie uczyniło konstrukcję lżejszą i tańszą w budowie.

Kilka kilometrów od miasta położony jest  Pałac Radziwiłłów w Nieborowie, który jest jednym z najładniejszych pałaców w stylu barokowym w kraju. Zaprojektowany przez królewskiego architekta Tylmana z Gameren i wybudowany w latach 1695-1697 dla prymasa Polski Michała Stefana Radziejowskiego . Jeśli już jesteśmy w Nieborowie  to warto też odwiedzić pobliskie muzeum motoryzacji . Wystawiono tutaj kilkadziesiąt samochodów, około stu motocykli, traktory, jest również samolot Iskra. Znajdziemy również wystawione przedmioty codziennego użytku, zabawki , książki, czasopisma itp.

Nieopodal  Nieborowa  warto odwiedzić  park romantyczno – sentymentalny w Arkadii.  Park został założony w roku 1778 przez żonę ówczesnego właściciela Pałacu w Nieborowie Michała Hieronima Radziwiłła – Helenę Radziwiłłową. Jest to park w stylu angielskim w którym znajdują się budowle nawiązujące stylem do czasów antycznych.

menu
menu